(1)
Παπαηλία Ά. Από τη σελίδα στη μικρή οθόνη: Μια συγκριτική ανάλυση του βιβλίου της Άλκης Ζέη, «Το Καπλάνι της Βιτρίνας», και της τηλεοπτικής του απόδοσης. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2023, 1-19.