(1)
Μαριάννα Μίσιου & Δρ. Γιάννης Κουκουλάς. Πόσο γκράφικ νόβελ είναι ένα γκράφικ νόβελ;. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2023.