(1)
Σπύρου Α.; Μάγος Κ.; Τσιλιμένη Τ. Η διαπολιτισμική διάσταση σε σύγχρονες διασκευές κλασικών παραμυθιών: Η περίπτωση του Rapunzel to the Rescue της Lucy Rowland (2020). ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2022.