[1]
Τσάτσου-Νικολούλη Σ. 2022. «Τα ματωμένα χώματα» της Δ. Σωτηρίου μέσα από την οπτική της Αισθητικής Ανταπόκρισης του W. Iser και της Δημιουργικής Γραφής. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. (Ιουλίου 2022). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2022.986.