[1]
Μπέλλου Γ., Τσιλιμένη Τ. και Καρακίτσιος Α. 2021. Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. (Δεκεμβρίου 2021). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.801.