[1]
Τασούλα Τσιλιμένη 2009. Η Θεσσαλία στον έντεχνο και λαϊκό λόγο(Λογοτεχνία- Δημοτικό τραγούδι-Λαϊκή παράδοση). ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. (Ιουλίου 2009). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2009.721.