[1]
Τσιλιμένη Τ. και Μηκέ Γ. 2020. Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless book). ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. (Δεκεμβρίου 2020). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2020.691.