[1]
Γεωργία Καραντώνα και Τασούλα Τσιλιμένη 2019. Η αξιοποίηση της ένατης τέχνης για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. (Ιουνίου 2019). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2019.651.