[1]
Αγγελική Γιαννικοπούλου 2018. Η αναπηρία στο εικονογραφημένο βιβλίο . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. (Ιουλίου 2018). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2018.640.