[1]
Αγγελική Γιαννικοπούλου 2015. Ιστορίες από την Ιστορία. Το ιστορικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. (Ιουλίου 2015). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2015.596.