[1]
Τσιλιμένη Τ. 2012. «Μεγάλες προσδοκίες»: Συνομιλώντας για τη δημιουργική γραφή με φοιτητές του ΠΤΠΕ του Π.Θ . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. (Ιουλίου 2012). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2012.548.