[1]
Παναού Π. 2011. Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία;. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. (Ιουλίου 2011). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2011.530.