[1]
Τσιλιμένη Τ. και Νταβλαμάνου Έ. 2009. Η Toni Morrison και τα βιβλία της για παιδιά: Μια σύντομη παρουσίαση . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. (Ιουλίου 2009). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2009.502.