[1]
Πατέρα Α. και Τσιλιμένη Τ. 2008. Ο θάνατος του παππού στα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. (Μαρτίου 2008). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2008.492.