[1]
Έφη Πέτκου 2008. Ο θάνατος στην παιδική λογοτεχνία . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. (Μαρτίου 2008). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2008.491.