[1]
Ζερβού Α. 2022. Eυγένιος ο παρωδός, της εποχής μας κληρωτός, ή οι περιπέτειες των λέξεων και των κειμένων. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. (Ιανουαρίου 2022). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2007.485.