[1]
Τυρπάνη Παναγιώτα 2024. Ο «μικρός άλλος» εν διωγμώ: Διασταυρώσεις του Ολοκαυτώματος και της λογοτεχνίας για μικρά παιδιά. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. (Φεβρουαρίου 2024), 52–73. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2024.2070.