Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Από τις μαρτυρίες και αποσιωπήσεις των περικειμενικών στοιχείων στις εικόνες και τη δημιουργική γραφή. Μια πρόταση προς διδακτική αξιοποίηση Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF