Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ιστορίες από την Ιστορία. Το ιστορικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF