[1]
Oikonomopoulos Γ., Tzetzis Γ. and Kioumourtzoglou Ε. 2006. Students evaluation in physical education. Inquiries in Physical Education and Sport. 4, 2 (Aug. 2006), 260–277. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.ispe.2006.1140.