1.
Τριανταφυλλόπουλος Ν, Γιαννιού Ά. Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 2 Ιανουάριος 2023 [παρατίθεται 25 Σεπτέμβριος 2023];(36):63-85. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/981