1.
Γοσποδίνη Ά, Μπεριάτος Η. Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνο-τοπικο-ποιημένα" αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2003 [παρατίθεται 18 Ιούνιος 2024];(3):72-97. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/98