1.
Τραγάκη Α. Οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αττικής. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2021 [παρατίθεται 24 Μάιος 2022];(32):113-32. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/864