1.
Ντυκέν Μ-Ν, Κακλαμάνη Σ, Καρκάνης Δ. Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2021 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];(32):83-112. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/863