1.
Κόκκαλη Ι. Μετανάστευση και εθνοπολιτισμική «ποικιλότητα» των ευρωπαϊκών πόλεων: εννοιολογικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2021 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];(32):59-82. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/862