1.
Αναστασίου Ε, Ντυκέν Μ-Ν. Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2021 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];(32):29-58. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/861