1.
Τσιώτας Δ, Γεράκη Μ, Νιαβής Σ. Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2019 [παρατίθεται 25 Σεπτέμβριος 2023];(28):98-156. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/445