1.
Χιόνης, Διονύσιος, Εξάρχου, Τρύφων. Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Σεπτέμβριος 2016 [παρατίθεται 25 Σεπτέμβριος 2022];(26):150-76. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/430