1.
Λαλένης Κ, Βεζυριαννίδου Σ. Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Αύγουστος 2020 [παρατίθεται 2 Δεκέμβριος 2023];(31):94-118. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/43