1.
Ασπρογέρακας Ε, Καλλιώρας Δ. Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Αύγουστος 2020 [παρατίθεται 22 Μάιος 2024];(31):62-93. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/42