1.
Πετράκος G. Γεωγραφίες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη: παλιές και νέες προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Αύγουστος 2020 [παρατίθεται 22 Μάιος 2024];(31):10-22. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/40