1.
Παπαθεοχάρη Θ, Κοκκώσης Χ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2016 [παρατίθεται 6 Δεκέμβριος 2023];(23):108-34. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/370