1.
Αρβανίτης Α, Γιαννακοπούλου Σ. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2016 [παρατίθεται 7 Δεκέμβριος 2023];(23):88-107. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/369