1.
Νιαβής Σ, Παπαθεοχάρη Θ, Κοκκώσης Χ. Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Φεβρουάριος 2016 [παρατίθεται 23 Ιούνιος 2024];(23):64-87. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/368