1.
Σαράτσης Γ, Πολύζος Σ. Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 22 Μάιος 2024];(21):82-106. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/358