1.
Ανδρικοπούλου Ε, Κακδέρη Χ, Καυκαλάς Γ, Τασοπούλου Α. Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2015 [παρατίθεται 25 Ιούλιος 2024];(20):4-31. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/340