1.
Τσιλιμίγκας Γ. Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2014 [παρατίθεται 19 Απρίλιος 2024];(19):80-105. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/336