1.
Γουργιώτης Α. Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2014 [παρατίθεται 7 Δεκέμβριος 2023];(19):38-57. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/334