1.
Ασπρογέρακας Ε. Ιεραρχία και αρχή της δεσμευτικότητας στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2022 [παρατίθεται 21 Μάρτιος 2023];(35):73-94. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/270