1.
Τσιώτας Δ, Πολύζος Σ. Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 2012 [παρατίθεται 22 Μάιος 2024];(17):64-81. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/258