1.
Περάκης Κ. Ανίχνευση και πρόβλεψη διαχρονικών αλλαγών κάλυψης γης στο νομό Μαγνησίας με την εφαρμογή της μεθόδου Markov και των κυτταρικών αυτόματων σε πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2011 [παρατίθεται 20 Απρίλιος 2024];(16):124-41. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/253