1.
Γεμενετζή Γ, Μέλισσας Δ. Εισαγωγή. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2023 [παρατίθεται 19 Απρίλιος 2024];(38):6-10. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1911