1.
Τοπάλογλου Λ, Πετράκος Γ. Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 2009 [παρατίθεται 24 Ιούνιος 2024];(12):32-53. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/187