1.
Αναστασίου Γ. Συμπόσιο της Uddevalla. 12ο διεθνές Συμπόσιο της Uddevalla. Μπάρι, 11-13 Ιουνίου 2009. Η Γεωγραφία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2007 [παρατίθεται 20 Απρίλιος 2024];(11):208-13. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/185