1.
Μπακούρος ΙΛ, Γκιούρκα Π, Φάλλας Γ. Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2007 [παρατίθεται 20 Απρίλιος 2024];(11):108-33. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/181