1.
Γουργιώτης Α, Γιαννακού Α, Σαλάτα Κ-Δ. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1). ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2023 [παρατίθεται 23 Ιούλιος 2024];(37):30-66. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1797