1.
Αντωνοπούλου Α. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 2 Ιανουάριος 2023 [παρατίθεται 24 Ιούνιος 2024];(36):86-129. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1794