1.
Γουργιώτης Α, Λεοντούδης Γ, Λιούμης Δ. Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 2 Ιανουάριος 2023 [παρατίθεται 29 Μάιος 2024];(36):5-41. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1793