1.
Πετράκος Γ, Παπαδούλης Α. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2007 [παρατίθεται 29 Μάιος 2024];(11):34-71. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/179