1.
Κομνηνός Ν. Περιφερειακοί πόλοι καινοτομίας στην Ελλάδα 2001-2009: σχεδιασμός εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2007 [παρατίθεται 20 Απρίλιος 2024];(11):10-33. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/178